Πλάκες αλουμινίου για έλαση

Οι πλάκες αλουμινίου Anoxal τροφοδοτούν μεγάλες βιομηχανικές μονάδες του ομίλου ElvalHalcor με τελικό στόχο την παραγωγή προϊόντων έλασης αλουμινίου. Τα προϊόντα αυτά έχουν εφαρμογές σε πολλούς τομείς όπως η συσκευασία, η αρχιτεκτονική κτιρίων, αλλά και η συνεχώς αναπτυσσόμενη χρήση στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Κράματα της σειράς: 1XXX, 3XXX, 4XXX, 5XXXX, 6XXX, 7XXX, 8XXX
Διαστάσεις: πάχος 0,62m x πλάτος έως 2,64 m x μήκος 4,5 m