Μπιγιέτες αλουμινίου για διέλαση

Οι μπιγιέτες αλουμινίου τροφοδοτούν βιομηχανικές μονάδες με τελικό στόχο την παραγωγή προϊόντων διέλασης αλουμινίου. Βασικό τελικό προϊόν είναι οι βιομηχανικές και κτιριακές εφαρμογές όπως τα κουφώματα αλουμινίου, αλλά σημαντικό κεφάλαιο στον τομέα της τεχνολογίας και ανάπτυξης αφορούν τα προϊόντα προφίλ για χρήση στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Εφαρμογές στην αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς και σε βιομηχανικό και αρχιτεκτονικό προφίλ.

Κράματα της σειράς: 1XXX, 6XXX
Διαστάσεις: από 7” έως 11” inches

anoxal bigietes
anoxal bigietes