Προϊόντα

Η Anoxal κινείται σε ένα ευρύ και ευέλικτο φάσμα παραγωγής σε ότι αφορά τα χαρακτηριστικά των κραμάτων, τις ιδιότητες και τις διαστάσεις των προϊόντων έλασης και διέλασης αλουμινίου.

Ένας από τους βασικούς άξονες της παραγωγής μας και από τα πλέον σημαντικά θέματα για την κυκλική οικονομία και βιώσιμη ανάπτυξη είναι η ανακύκλωση του αλουμινίου μετά τον τέλος του κύκλου της ζωής του. Το αλουμίνιο, αέναα ανακυκλώσιμο, αποκτά δεύτερη και τρίτη ζωή, μειώνοντας έτσι τις ανάγκες σε πρωτόχυτο αλουμίνιο και μειώνοντας σημαντικά το περιβαλλοντικό και ανθρακικό αποτύπωμα των προϊόντων.

Τα προϊόντα που παράγει η Anoxal είναι:

Οι πλάκες αλουμινίου τροφοδοτούν μεγάλες βιομηχανικές μονάδες του ομίλου με τελικό στόχο την παραγωγή προϊόντων έλασης αλουμινίου. Τα προϊόντα αυτά έχουν εφαρμογές σε πολλούς τομείς όπως η συσκευασία, η αρχιτεκτονική κτιρίων αλλά και η συνεχώς αναπτυσσόμενη χρήση στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Οι μπιγιέτες αλουμινίου τροφοδοτούν βιομηχανικές μονάδες με τελικό στόχο την παραγωγή προϊόντων διέλασης αλουμινίου. Βασικό τελικό προϊόν είναι οι βιομηχανικές και κτιριακές εφαρμογές όπως τα κουφώματα αλουμινίου, αλλά σημαντικό κεφάλαιο στον τομέα της τεχνολογίας και ανάπτυξης αφορούν τα προϊόντα προφίλ για χρήση στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Οι μπρικέτες αλουμινίου είναι ανακυκλωμένη συσκευασία από κουτάκι αλουμινίου και προορίζεται για κουτάκι αλουμινίου. Η όλη διαδικασία βασίζεται στο life cycle assessment και προωθεί την βιώσιμη ανάπτυξη.

Μπιγιέτες αλουμινίου

Μπιγιέτες αλουμινίου για διέλαση

Πλάκες   αλουμινίου

Πλάκες αλουμινίου για έλαση

Μπρικέτα αλουμινίου

Μπρικέτα αλουμινίου μετά από ανακύκλωση