Ο νέος φούρνος απολακοποίησης -green melter ενσωματώνει καινοτόμες τεχνολογίες για την περιβαλλοντικά φιλική ανακύκλωση αλουμινίου.
Η εγκατεστημένη τεχνολογία αποτελεί μία βελτιωμένη εφαρμογή υφιστάμενων φούρνων απολακοποίησης, διότι συνδυάζει σειρά Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΔΤ) σε μία εγκατάσταση.

  • anoxal jasper
  • anoxal jasper
  • anoxal jasper
  • anoxal jasper

Ο φούρνος απολακοποίησης αποτελεί τις πρώτες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και μία από τις ελάχιστες εφαρμογές στην Ευρώπη που συνδυάζουν πλήθος ΒΔΤ.