Ιστορία της Anoxal

Η μονάδα σύγχρονης ανακύκλωσης και το χυτήριο της Αnoxal προσφέρει καινοτόμες λύσεις και τεχνολογία για νέα κράματα. Χυτεύει μπιγιέτες αλουμινίου για εφαρμογές υψηλών προδιαγραφών της αυτοκινητοβιομηχανίας, καθώς και πλάκες για έλαση συμβάλλοντας στην αλυσίδα αξίας του αλουμινίου.

Οι εγκαταστάσεις της Αnoxal βρίσκονται στον Άγιο Θωμά Βοιωτίας και περιλαμβάνουν μονάδα χύτευσης και φούρνους τήξης, αναμονής και ομογενοποίησης.

Τα προϊόντα (μπιγιέτες και πλάκες αλουμινίου) της Αnoxal απευθύνονται και εξυπηρετούν τις ανάγκες του κλάδου αλουμινίου της ElvalHalcor.

Η Αnoxal, επιδιώκει μία διαρκή και υπεύθυνη ανάπτυξη με γνώμονα τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και εστιάζει στους άξονες:

  • Μέριμνα και φροντίδα για τους ανθρώπους της, επιδιώκοντας τη διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας,
  • Προστασία του περιβάλλοντος με πρακτικές ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζει σε όλες τις παραγωγικές της δραστηριότητες,
  • Σχέσεις συνεργασίας με τις τοπικές κοινότητες, ανταποκρινόμενη στις προσδοκίες και ανάγκες τους.

Λίγα λόγια για την ιστορία της Αnoxal στο χρόνο:

Timeline

1971
1985
1989
1995
2008
2013
2014
2015
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Όραμα & Αποστολή

Προώθηση της ανακύκλωσης
και της κυκλικής οικονομίας
για τη διασφάλιση μιας
ασφαλούς και υγιούς κοινότητας
για τις σημερινές και τις
μελλοντικές γενιές.

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ

Αποτελούμε σημείο αναφοράς, στον τομέα επεξεργασίας και ανακύκλωσης αλουμινίου. Λειτουργούμε ως παραγωγική μονάδα υψηλών επιδόσεων, καθώς σχεδιάζουμε, προγραμματίζουμε και παράγουμε ως ομάδα, με επίκεντρο τον άνθρωπο, το περιβάλλον, την καινοτομία και την τεχνολογία.

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

Δέσμευση στην απόδοση
Είμαστε περήφανοι για τη δέσμευσή μας να παρέχουμε αποτελέσματα σύμφωνα με τα αυστηρότερα πρότυπα, ενώ παράλληλα προάγουμε την επιχειρηματική αριστεία και την ανάπτυξη μακροπρόθεσμων σχέσεων με τους πελάτες, τους προμηθευτές και όλους τους εταίρους μας.

Τεχνολογική ηγεσία & καινοτομία
Εκτιμούμε και εξελίσσουμε την τεχνογνωσία για να παρέχουμε σταθερά ανταγωνιστικό κόστος, υψηλή ποιότητα και λύσεις προστιθέμενης αξίας. Επενδύουμε στην Έρευνα & Ανάπτυξη, στον βιομηχανικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, καθώς και στην αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και του καινοτόμου τρόπου σκέψης, για την παροχή προϊόντων και λύσεων που συμβάλλουν σε έναν βιώσιμο κόσμο.

Ομαδική εργασία
Εστιάζουμε στη συλλογική απόδοση, με αμοιβαίο σεβασμό, για την επίτευξη κοινών στόχων. Καλλιεργούμε τη συμπερίληψη, ενώ ενθαρρύνουμε, αξιοποιούμε με τον καλύτερο τρόπο και ανταμείβουμε τις ικανότητες, τα ταλέντα, τις ιδέες και τις απόψεις όλων των συνεργατών μας.

Υγεία & ασφάλεια
Επιδιώκουμε τη διατήρηση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για όλους τους εργαζομένους, με τη συμμετοχή και τη συμβολή των ίδιων των εργαζομένων μας. Προάγουμε μία νοοτροπία σύμφωνα με την οποία όλα τα ατυχήματα και οι επαγγελματικές ασθένειες μπορούν και πρέπει να αποτρέπονται.

Βιώσιμη ανάπτυξη
Εκτιμούμε την αξία των περιορισμένων διαθέσιμων φυσικών πόρων και προσπαθούμε να παράγουμε τα προϊόντα μας με το ελάχιστο δυνατό αποτύπωμα στο περιβάλλον και στην κοινωνία. Επενδύουμε σε τεχνολογίες και βιομηχανικές πρακτικές που θα εξασφαλίσουν ότι τα προϊόντα που παρέχουμε στους πελάτες μας έχουν παραχθεί με περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο.

Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ
Δεσμευόμαστε για υπεύθυνη λειτουργία και αναζήτηση καινοτόμων λύσεων για την παραγωγή και διάθεση στην αγορά αξιόπιστων πρώτων υλών, με γνώμονα την δημιουργία αλυσίδας αξιών, που αποτελούν βασικό παράγοντα για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Εταιρείας μας.

Εγκαταστάσεις

Οι εγκαταστάσεις της Αnoxal
βρίσκονται στον Άγιο Θωμά Βοιωτίας
και περιλαμβάνουν μία
σύγχρονη μονάδα χύτευσης και
ανακύκλωσης αλουμινίου.

Η μονάδα σύγχρονης ανακύκλωσης και το χυτήριο της Αnoxal προσφέρουν καινοτόμες λύσεις και τεχνολογία για νέα κράματα. Χυτεύουμε μπιγιέτες αλουμινίου για εφαρμογές υψηλών προδιαγραφών στην αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς και πλάκες για έλαση, συμβάλλοντας στην αλυσίδα αξίας του αλουμινίου.
Η ετήσια δυναμικότητα χύτευσης ανέρχεται στους 39.500 τόνους με στόχο τους 56.000 τόνους μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού μα προγράμματος, ενώ η δυναμικότητα επεξεργασίας και καθαρισμού αλουμινίου ανέρχεται στους 30.000 τόνους με τελικό στόχο τους 70.000 τόνους. Το εργοστάσιο καλύπτει επιφάνεια 10.260 m2, εντός οικοπέδου συνολικής έκτασης 61.120 m2.

Το εργοστάσιο του Αγίου Θωμά περιλαμβάνει δύο παραγωγικούς κλάδους:

  • Κραματοποίηση και χύτευση αλουμινίου σε πλάκες (πάχους 0,62m, πλάτους έως και 2,64m και μήκος έως 4,5m) και μπιγιέτες (διαμέτρου 7 έως 11in και μήκος έως 6m), που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προϊόντων έλασης και διέλασης.
  • Επεξεργασία δευτερογενούς αλουμινίου (π.χ. σκραπ προφίλ, UBC κ.α.) που περιλαμβάνει κατακερματισμό, απομάκρυνση του σιδήρου, της σκόνης και του οργανικού φορτίου και συμπίεση του καθαρού υλικού σε μπάλες ορθογώνιας διατομής. Οι μπάλες οδηγούνται σε ειδικούς κλιβάνους για την τήξη τους και παραγωγή νέων προϊόντων με υψηλό ποσοστό ανακυκλωμένου μετάλλου.
anoxal-factory

Καινοτομίες

Δημιουργούμε με έμπνευση την Καινοτομία και τις Νέες Πράσινες Τεχνολογίες.

Στην Anoxal βαδίζουμε με σταθερά βήματα από την πρωτότυπη ιδέα στην εφαρμογή και από την καινοτομία στη βέλτιστη λύση. Δυναμικοί στον κλάδο μας, πιστεύουμε πως η καινοτομία είναι τρόπος σκέψης, ζωής, κουλτούρας και πηγή έμπνευσης. Μέσα από την πολυετή εμπειρία μας, έχουμε θέσει ως βασική μας αποστολή να προσφέρουμε βιώσιμες λύσεις και προϊόντα υψηλής ποιότητας με εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα εφαρμογής, για ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

anoxal-innovations