Προϊόντα Αλουμινίου

Ανακύκλωση Αλουμινίου

Η Anoxal

H Anoxal αποτελεί μια παραγωγική μονάδα υψηλών επιδόσεων. Επιδιώκει να αποτελεί σημείο αναφοράς, στον τομέα επεξεργασίας και ανακύκλωσης αλουμινίου.

Πρωταρχικός και αδιαπραγμάτευτος στόχος της είναι η ασφάλεια και υγεία στην εργασία. Ακόμα, σημαντικοί παράμετροι είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η ποιότητα και η επίτευξη των παραγωγικών στόχων. Όλα μαζί αποτελούν το τρίπτυχο, στο οποίο βασίζεται η καθημερινή λειτουργία της εταιρίας.

Τα προϊόντα (μπιγιέτες και πλάκες αλουμινίου) της Αnoxal απευθύνονται και εξυπηρετούν τις ανάγκες του κλάδου αλουμινίου της ElvalHalcor.

H Anoxal αποτελεί μια παραγωγική μονάδα υψηλών επιδόσεων. Επιδιώκει να αποτελεί σημείο αναφοράς, στον τομέα επεξεργασίας και ανακύκλωσης αλουμινίου.

Πρωταρχικός και αδιαπραγμάτευτος στόχος της είναι η ασφάλεια και υγεία στην εργασία. Ακόμα, σημαντικοί παράμετροι είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η ποιότητα και η επίτευξη των παραγωγικών στόχων. Όλα μαζί αποτελούν το τρίπτυχο, στο οποίο βασίζεται η καθημερινή λειτουργία της εταιρίας.

Τα προϊόντα (μπιγιέτες και πλάκες αλουμινίου) της Αnoxal απευθύνονται και εξυπηρετούν τις ανάγκες του κλάδου αλουμινίου της ElvalHalcor.

Αναγνωρίζοντας ότι η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά θέματα για την μακροχρόνια ανάπτυξή της η Anoxal έχει ενσωματώσει στη λειτουργία της παρακάτω αρχές και προτεραιότητες τις εξής:

  • Την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία.
  • Τον σεβασμό και την προστασία του περιβάλλοντος.
  • Την ολοκληρωμένη παροχή υψηλού επιπέδου προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά καλύπτοντας τις ανάγκες των πελατών της, ενώ ταυτόχρονα συνεργάζεται και είναι παρούσα στην στήριξη της τοπικής κοινωνίας.

Αναγνωρίζοντας ότι η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά θέματα για την μακροχρόνια ανάπτυξή της η Anoxal έχει ενσωματώσει στη λειτουργία της παρακάτω αρχές και προτεραιότητες τις εξής:

  • Την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία.
  • Τον σεβασμό και την προστασία του περιβάλλοντος.
  • Την ολοκληρωμένη παροχή υψηλού επιπέδου προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά καλύπτοντας τις ανάγκες των πελατών της, ενώ ταυτόχρονα συνεργάζεται και είναι παρούσα στην στήριξη της τοπικής κοινωνίας.